Eurofins Việt Nam >> Dịch vụ kiểm nghiệm >> Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm

Sidebar Image
 1. Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Kiểm nghiệm thực phẩmlà một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành theo nghị quyết số 51/2001/QH10.

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì

 1. Tại sao phải kiểm nghiệm?

 • Kiểm nghiệm thực phẩm có vai trò vô cùng quan trọng. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc bắt buộc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm nghiệm nguyễn liệu để đánh giá nguyễn liệu đầu vào có đạt chỉ tiêu chất lượng không.
 • Kiểm nghiệm thành phẩm và bán thành phẩm nhằm khẳng định phương pháp sản xuất đã đạt tối ưu và đạt an toàn thực phẩm.
 • Ngoài ra kết quả kiểm nghiệm cũng thể hiện đặc điểm nổi trội của sản phẩm.
 • Trước khi tiến hành công bố nguyễn liệu thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước đều phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ.
 1. Kiểm nghiệm những gì?

 • Kiểm nghiệm vi sinh
 • Kiểm nghiệm vi khuẩn gây bệnh
 • Kiểm nghiệm kim loại nặng, hóa chất độc hại, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
 • Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của sản phẩm
 • Kiểm nghiệm các tiêu chí chất lượng bao bì
 • Kiểm nghiệm các chỉ tiêu điển hình của thực phẩm chức năng như sapanin…
 1. Kiểm nghiệm tại Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành, cùng trang thiết bị hiện đại, chsung tôi cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm nhanh chóng, chính xác và hiệu quả!

Eurofins phân tích tất cả những khía cạnh tác động đến sức khỏe và an toàn con người!