Eurofins Việt Nam >> Liên hệ kiểm nghiệm

Liên hệ kiểm nghiệm

Sidebar Image

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng 

Địa chỉ: Lô E2b-3, đường D6, Khu công nghệ cao, quận 9, HCM.

Địa chỉ phòng nhận mẫu: Lầu M, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, HCM.

Điện thoại: (+84) 08 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com

 

Thông tin cần hỗ trợ, tư vấn: