Thông tin gửi mẫu >> Luật, Quy định, Quy chuẩn >> Cập nhật luật, quy định, tiêu chuẩn

Cập nhật luật, quy định, tiêu chuẩn

Sidebar Image
Ngày Tin tức
19-Thg6-2017 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Nghị định này quy định về vi chất dinh dưỡng, bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc ...
19-Thg6-2017 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa
Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại...
7-Thg6-2017 Thông tư 50/2016/TT-BYT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật và mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Thông tư 50/2016/TT-BYT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật và mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ th...
31-Thg5-2017 CƠ QUAN CHỨC NĂNG XEM XÉT CÁC CHẤT TRONG THỰC PHẨM DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH
Cơ quan thẩm định an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đang cập nhật phương pháp kiểm tra các chất có tr...
29-Thg11-2016 FDA CHO PHÉP TĂNG LƯỢNG VITAMIN D TRONG SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ SỮA
FDA vừa thông qua việc tăng hàm lượng vitamin D như một thành phần bổ sung trong sữa.....
29-Thg11-2016 CODEX QUỐC TẾ THÔNG QUA 31 TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM MỚI
Trong số các tiêu chuẩn và văn bản đã thông qua có một số nội dung quan trọng trong lĩnh vực thuỷ s...
29-Thg11-2016 LUẬT VỀ GIỚI HẠN CHÌ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU TẠI CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU EU
Từ ngày 01/06/2016 giới hạn chì trong các sản phẩm tiêu dùng công bố tại EU dưới mục 63 của Phụ lục ...
29-Thg11-2016 FDA THAY ĐỔI VỀ QUI ĐỊNH DÁN NHÃN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
FDA đã công bố nhãn thành phần dinh dưỡng Nutrition Fact mới để thể hiện thông tin một cách khoa học...
29-Thg11-2016 VI PHẠM ATTP CÓ THỂ BỊ PHẠT CẢ TRĂM TỶ ĐỒNG
Cục An toàn thực phẩm cho biết: Để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Luật ATTP, C...
29-Thg11-2016 NÂNG MỨC XỬ PHẠT GÂY Ô NHIỄM LÊN TỚI 2 TỶ ĐỒNG
Dự thảo nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT bao gồm 5 Chương và 76 Điều trong đ...
<< < 1 2 > >>