Consumer Product Testing >> Cac linh vuc >> Do choi va Cham soc tre em

Đồ chơi và Chăm sóc trẻ em

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Eurofins Đồ chơi và Chăm sóc trẻ em

Tính cấp thiết

Trong thời đại tìm nguồn cung toàn cầu hóa, các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất đang phải đối mặt với những thách thức quan trọng, đặc biệt là trong ngành Đồ chơi & Sản phẩm cho Trẻ em, chắc chắn là một trong những ngành có quy định khắc khe nhất.

Hầu hết các cơ quan quốc gia và quốc tế đều có trách nhiệm dân sự và hình phạt đối với nhà nhập khẩu và nhà sản xuất ngang nhau.

Do đó Eurofins CPT luôn nỗ lực để trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn cầu về Đảm bảo và Kiểm soát chất lượng cho các ngành nghề kinh doanh thuộc chuyên môn của công ty, đồ chơi là một trong những sản phẩm Eurofins CPT quan tâm nhất.

Phạm vi dịch vụ

Các dịch vụ theo yêu cầu

Với cam kết là nhà cung cấp giải pháp kiểm soát chất lượng đáng tin cậy của khách hàng, Eurofins giữ vị trí chủ động trong việc bảo mật và giám sát tất cả các bước trong chuỗi cung ứng của khách hàng, riêng biệt hoặc toàn bộ.

Từ việc đánh giá bộ sưu tập, kiểm tra ý tưởng sản phẩm và hướng dẫn quy định, đến việc kiểm nghiệm và kiểm tra sản phẩm, và các kế hoạch giám sát thị trường, Eurofins đều có thể cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp và theo yêu cầu từ khách hàng.

Toys and Childcare services

Các dịch vụ chuyên gia & Tư vấn Luật định

 • Tạo bảng kỹ thuật: tổng hợp các yêu cầu quy định áp dụng cho mỗi sản phẩm / thị trường.
 • Hỗ trợ xem xét tài liệu và thiết lập hồ sơ kỹ thuật (TCF).
 • Kiểm tra nhãn: Nhãn, thiết kế nhãn, kiểm tra hướng dẫn sử dụng theo các qui chuẩn và thị trường khác nhau.
 • Thiết kế chương trình phát triển phát triển sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và theo mục đích sử dụng dự kiến của sản phẩm (Điểm kiểm soát quan trọng).
 • Chuẩn bị hồ sơ, đăng ký và đánh giá EU REACH.
 • Đánh giá rủi ro đồ chơi.

Các dịch vụ kiểm nghiệm

Thực hiện các dịch vụ đánh giá với mạng lưới hơn 20 phòng kiểm nghiệm, Eurofins hoàn toàn có khả năng giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường đích cho các sản phẩm nhập khẩu của khách hàng, bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm như sau:

 • Kiểm nghiệm vật lý và cơ học - Đánh giá độ bền, sử dụng và sự an toàn tổng thể.
 • Kiểm nghiệm hóa học - Đánh giá sự hiện diện của các chất bị hạn chế sử dụng hoặc bất kỳ hóa chất nguy hiểm không mong muốn nào.
 • Kiểm nghiệm điện - Dựa trên các tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan.
 • Tính phù hợp sử dụng và hiệu năng - Bằng các quy trình kiểm nghiệm so sánh hoặc trực tiếp.

Tiêu chuẩn an toàn của đồ chơi trên toàn cầu

Thông qua mạng lưới phòng kiểm nghiệm và trung tâm kỹ thuật trên toàn thế giới của tập đoàn Eurofins, Eurofins có thể cung cấp các dịch vụ toàn diện trên toàn cầu về kiểm tra tính tuân thủ của đồ chơi ở các thị trường sau đây:

Quốc tế

 • Bộ tiêu chuẩn ISO 8124

Châu Âu

 • Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC (TSD)
 • Bộ tiêu chuẩn EN 71
 • Các quy định REACH (SVHC, Phụ lục XVII, Phụ lục XIV…)
 • Quy định (EC) 1272/2008: phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp (CLP)
 • Quy định về Mỹ phẩm (EC) Số 1223/2009
 • Đối với các đồ chơi điện tử: EN 62115, RoHS, EMC, RED và Chỉ thị về Pin
 • Quy định về Chất Ô nhiễm Hữu cơ Khó phân hủy (POP)
 • Quy định (EC) Số 1935/2004- Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (bao gồm cả độ lệch quốc gia)
 • Chỉ thị 87/357/EEC- Sản phẩm giả thực phẩm
 • Nghị định của Pháp ngày 26 tháng 10 năm 2015 - Formamide trên thảm câu đố
 • Lệnh theo quy định của Đan Mạch số 855 và 866 – Phthalates và chì

Úc & New Zealand

 • AS/NZS ISO 8124-1-Tính chất cơ lý
 • AS/NZS ISO 8124-2- Tính dễ cháy
 • AS/NZS ISO 8124-3- Giới Hạn Mức Thôi Nhiễm Của Một Số Nguyên Tố Độc Hại
 • Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Cụ thể (tiêu chuẩn bắt buộc) và cấm đối với một số sản phẩm

Canada

 • SOR/2011-17 - Các quy định về đồ chơi
 • SOR/2016-188 - Các quy định về Phthalate
 • SOR/2016-193 -Các quy định về vật liệu phủ bề mặt
 • SOR/2016-194 - Các quy định về tính dễ cháy trong ngành dệt
 • SOR/2010-273 - Các quy định về sản phẩm tiêu dùng có chứa chì (tiếp xúc với miệng)
 • Các sản phẩm bọc và nhồi - Ontario, Manitoba, Quebec

Nhật Bản

 • Luận Vệ sinh Thực phẩm Nhật Mục 4
 • Tiêu chuẩn An toàn Đồ chơi Nhật Bản ST (Tiêu chuẩn Công nghiệp):
  • Các đặc điểm cơ lý
  • Tính dễ cháy
  • Đặc điểm hóa học

Mục tiêu

 • Đánh giá hiệu năng của sản phẩm theo cách lặp lại và mô phỏng cách sử dụng sản phẩm từ người tiêu dùng.
 • Các phương pháp của chúng tôi tuân theo:
  • Tiêu chuẩn công nghiệp
  • hoặc phương pháp phát triển nội bộ
 • Kiểm nghiệm nhanh (Dưới sự giám sát của chuyên gia kỹ thuật)
 • Kiểm nghiệm so sánh hoặc thị hiếu người tiêu dùng lambda
 • Nhóm tập trung v.v...

Tất cả dữ liệu thu được trong quá trình kiểm nghiệm được xử lý và theo dõi thống kê bằng các hệ thống khác nhau (Friedemann, Student, Anova, v.v.), tùy thuộc vào mục tiêu cuối cùng và phuong thức kiểm nghiệm đã thiết lập

Địa điểm
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com