Consumer Product Testing >> Cac linh vuc >> Noi that va Trang tri

Nội thất và Trang trí

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Eurofins Nội thất và Trang trí

Phạm vi Sản phẩm

Trong nhà, ngoài trời và cắm trại

 • Ghế ngồi
 • Bàn
 • Các đặc điểm cắt sẵn
 • Các thiết bị lưu trữ
 • Giường v.v..

Bàn ghế bọc vải và nệm

 • Các ghế có bọc vải
 • Ghế sofa
 • Gối nệm
 • Nệm v.v.

Văn phòng và thương mại (hợp đồng)

 • Ghế ngồi
 • Bàn
 • Các thiết bị lưu trữ

Nội thất trong bối cảnh quốc tế

Toàn cầu hóa giúp người tiêu dùng dễ dàng có được và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất trên toàn thế giới.

 • Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ lớn nhỏ đang cung cấp các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật của mình và an toàn cho người dùng.
 • Kiểm nghiệm nội thất giúp cung cấp, không chỉ bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu an toàn bắt buộc, mà còn sâu hơn về hiệu suất và độ bền của sản phẩm trong khi sử dụng.

Tầm quan trọng của an toàn và hiệu suất, cùng với chất lượng của sản phẩm

Ngay cả khi việc đánh giá độ bền và hiệu suất của đồ nội thất có thể không bắt buộc ở nhiều quốc gia, nhưng có thể cung cấp cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và khách hàng một tầm nhìn rõ ràng về chất lượng, an toàn và kỳ vọng về vòng đời của các sản phẩm được đánh giá.

Những lý do hợp lý để trở thành đối tác với Eurofins

Ngoài tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm tra, công ty có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra khác đáp ứng yêu cầu và tiêu chí từ khách hàng:

 • Chương trình kiểm nghiệm theo yêu cầu
 • Kiểm tra tài liệu
 • Đề xuất kiểm tra chất lượng

Đối với hàng hóa cứng nói chung hay các sản phẩm nội thất nói riêng, các điểm chính cơ bản sau đây nên được các chuyên gia của công ty đánh giá:

 • An toàn chung (Góc cạnh, Điểm cắt, Lỗ hở…)
 • Độ mạnh (Kiểm nghiệm tải khác nhau / Tải nặng)
 • Độ bền (Thử nghiệm độ bền mỏi/Chu kỳ dài)
 • Tính ổn định (Thử lật nhào/Bất kỳ hướng nào)

Phạm vi dịch vụ của công ty trong ngành nội thất

Thử nghiệm cơ-lý & hiệu năng

Các yêu cầu chính cần tuân thủ

Những điểm chính sau đây cần được đánh giá về mặt an toàn và hiệu suất:

 • An toàn chung (Góc cạnh, Điểm cắt, Lỗ hở…)
 • Độ mạnh (Kiểm nghiệm tải khác nhau / Tải nặng)
 • Độ bền (Thử nghiệm độ bền mỏi/Chu kỳ dài)
 • Tính ổn định (Thử lật nhào/Bất kỳ hướng nào)

Bên cạnh các thử nghiệm được đề cập trước đó, các kiểm nghiệm chất lượng khác cũng thường được áp dụng trên các sản phẩm nội thất, như:

 • Thử nghiệm ăn mòn cho các bộ phận kim loại (sử dụng ngoài trời)
 • Lão hóa do Độ ẩm-Nhiệt độ
 • Thử nghiệm hủy ngoại nhựa do tia cựa tím (sử dụng ngoài trời)
 • Kiểm tra độ bám dính của các bề mặt phủ
 • Hàm lượng ẩm của các sản phẩm gỗ
 • Kiểm tra độ cứng
 • Độ bền màu của các bộ phận dệt

Kiểm nghiệm phát thải VOC (Chất hữu cơ dễ bay hơi)

Giới thiệu mẫu trong Buồng thử nghiệm Phát thải Thép Không gỉ (Điều kiện: ISO 16000-9).

Khí thải được thu thập trong các ống lấy mẫu (các loại ống lấy mẫu khác nhau theo các hợp chất mục tiêu cụ thể).

Phân tích thông qua các kỹ thuật khác nhau (GC-MS, LC-MS, HPLC-UV).

Xác định tỷ lệ phát thải:

 • Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi: Dung môi, chất dẻo,...
 • Formaldehyde và aldehydes khác,
 • Các hóa chất khác.

Kiểm nghiệm hóa chất

Kiểm nghiệm hữu cơ

 • Thuốc nhuộm Azo, Thuốc nhuộm phân tán, PAH, DMF, Formaldehyde, Chất chống cháy (PBB, PBDE, TDCPP, TCEP, TEPA, v.v..).

Kiểm nghiệm vô cơ

 • Tổng lượng Cd, Chì, Ni.

Chỉ thị REACH - Kiểm nghiệm SVHC Quy định CPSIA

Quy định CPSIA

 • Kiểm tra Hàm lượng Chì trong Lớp phủ và Chất nền, Phthalate v.v...

Kiểm tra tính dễ cháy

Phương pháp kiểm nghiệm khác nhau để đánh giá đồ nội thất bọc vải và hàng dệt may liên quan, lớp bọc, vật liệu nhồi, vv.

Ví dụ, Quy định về Đồ đạc và Nội thất (Lửa) (An toàn) của Anh đặt ra các mức độ chống cháy cho đồ nội thất bọc vải trong nhà, đồ nội thất và các sản phẩm khác có bọc vải.

 • Các yêu cầu về tính cháy đối với các vật liệu nhồi.
 • Tính kháng thuốc lá đối với các vật liệu bọc.
 • Tính kháng diêm của các lớp phủ bọc
 • Các yêu cầu về dán nhãn

Khung pháp lý

Châu Âu

Chỉ thị An toàn Sản phẩm Chung EU (GPSD)

Không có quy định cụ thể của EU đối với từng đồ nội thất, cũng như đối với một số lượng lớn các sản phẩm hàng hóa cứng.

GSPD được áp dụng cho tất cả sản phẩm. Điều đó nhằm đảm bảo mức độ an toàn sản phẩm cao cho các sản phẩm tiêu dùng không được quy định trong luật pháp cụ thể của ngành (có nghĩa là đồ chơi, hóa chất, mỹ phẩm, sản phẩm điện).

Các tiêu chuẩn về bản chất tự nguyện đã được phát triển bởi CEN (Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu) để đánh giá sự phù hợp của một loạt các sản phẩm đối với chỉ thị nói trên (trong đó có đồ nội thất, thiết bị thể thao v.v..), một số trong số đó được liệt kê là tiêu chuẩn hài hòa theo GPSD.

Một số ví dụ về các tiêu chuẩn này có thể được tìm thấy trong slide sau.

Trong trường hợp không có các tài liệu tham khảo khác, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế thường được áp dụng như một cách để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất và an toàn sản phẩm nhằm đáp ứng các nguyên tắc GPSD và / hoặc với các luật pháp quốc gia.

Một số ví dụ:

 • BS 4875-7 và ISO 7170: Đồ đạc lưu trữ
 • NF D60 300 (seri): Đồ đạc cho trẻ nhỏ
 • NF D61 062: Bàn ghế ngoài trời có thể điều chỉnh
Cách sử dụng Ghế ngồi Bàn

Tổng quan

EN 1728 –Đồ đạc-Ghế-Phương pháp kiểm tra độ bền và độ mạnh.

EN 1730 –Đồ đạc-Ghế-Phương pháp kiểm tra độ mạnh và tính ổn định.

Trong nhà

EN 12520 – Đồ đạc-Độ bền, độ mạnh và tính an toàn – Các yêu cầu về ghế ngồi trong nhà

EN 12521 – Đồ đạc-Độ bền, độ mạnh và tính an toàn- Các yêu cầu về bàn trong nhà

EN 1022 –Đồ đạc trong nhà- Ghế- Xác định tính ổn định

Ngoài trời & Hợp đồng

EN 581 – Đồ đạc ngoài trời-Bàn ghế đi cắm trại, trong nhà và sử dụng theo hợp đồng – Phần 1– Các yêu cầu chung

EN 581-2 – Phần 2: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp kiểm nghiệm ghế ngồi.

EN 581-3 – Phần 3: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp kiểm nghiệm bàn.

Văn phòng

EN 1335 – Đồ đạc văn phòng-Ghế làm việc trong văn phòng

EN 527 – Đồ đạc văn phòng - Bàn ghế văn phòng làm việc

EN 13761 – Đồ đạc văn phòng-Ghế ngồi dành cho khách

EN 14074 – Đồ đạc văn phòng - Bàn ghế văn phòng làm việc(và lưu trữ)

Đồ đạc công/Hợp đồng

EN 1729 – Đồ đạc-Bàn ghế dành cho các tổ chức giáo dục

EN 16139 – Đồ đạc-Độ bền, độ mạnh và tính an toàn – Các yêu cầu đối với ghế ngồi không phải dùng trong nhà.

EN 15372 – Đồ đạc-Độ bền, độ mạnh và tính an toàn- Các yêu cầu đối với bàn không phải dùng trong nhà

EN 15373 – Đồ đạc-Độ bền, độ mạnh và tính an toàn – Các yêu cầu đối với ghế ngồi không phải dùng trong nhà.

Quy định về Đồ đạc và Nội thất của Anh (Cháy) (An toàn)

Đặt ra các mức độ chống cháy cho đồ nội thất bọc vải trong nhà, đồ đạc và các sản phẩm khác có bọc vải.

Quy định REACH

Các chất bị hạn chế theo Phụ lục XVII có thể áp dụng cũng như SVHC (Các chất ở mức lo quan ngại cao).

Quy định Dán nhãn Dệt May (EU) số 1007/2011

Chất chống cháy

Được đề cập đến theo các quy định khác nhau trong REACH cấp EU, Quy định chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, chemVerbots của Đức, v.v.

Quy định về Gỗ (EC) Số 995/2010

Nghĩa vụ của các nhà khai thác đưa gỗ và sản phẩm gỗ ra thị trường - quy định về mua bán gỗ và sản phẩm gỗ khai thác trái phép.

Hoa Kỳ

Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSA): Bảo vệ công chúng trước những rủi ro thương tích vô lý liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng

 • 16 CFR 1630 - Tính dễ cháy của thảm
 • 16 CFR 1632 - Tính dễ cháy của nệm
 • 16 CFR 1634 - Đồ đạc bọc nệm dễ cháy (đưa ra quy định đề xuất)
 • CPSIA
 • 16 CFR 1303 - Chì trong sơn trên một số sản phẩm đồ đạc
 • 16 CFR 1213 và 1513 - Giường tầng
 • 16 CFR 1219-1220 - Nôi em bé
 • Luật liên bang về Các chất Nguy hiểm (FHSA)
 • Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại (TSCA) (Tiêu đề VI hạn chế phát thải formaldehyd cho các sản phẩm gỗ composite)
 • Đạo luật Nhận biết Sản phẩm Sợi Dệt
 • California Prop 65
 • Ban Nguồn Lực Không Khí California (CARB): phát thải formaldehyde từ gỗ
 • Bảng tin Kỹ thuật California 117-2013 - Yêu cầu Tiêu chuẩn về Tính dễ cháy đối với Đồ đạc bọc nệm
 • OEHHA - Hóa chất độc hại
 • Đạo luật Phòng chống Ngộ độc Chì Illinois
 • Đạo luật Sản phẩm An toàn cho Trẻ em Washington - Chì, Cadmium và Phthalates trong đồ đạc trẻ em
 • Quy định về Chất chống cháy - Một số tiểu bang quy định chất chống cháy trong bọt và đồ đạc bọc nệm
 • Các tiêu chuẩn Tự nguyện Hoa Kỳ - ASTM (Một số ví dụ):
  • ASTM F404 - Ghế cao
  • ASTM F2057 - Rương, rương có cửa, tủ quần áo
  • ASTM 1561 - Ghế nhựa dùng ngoài trời

Tiêu chuẩn ngành

Có nhiều tiêu chuẩn ngành được tuân thủ và chấp nhận rộng rãi trên thị trường như một tài liệu tham khảo tốt để cấp mức độ an toàn và hiệu suất của các sản phẩm nội thất:

FIRA

Hiệp hội nội thất lớn nhất Vương quốc Anh ban hành các tiêu chuẩn và hướng dẫn riêng. Ví dụ:

 • FIRA C001: Tủ (đồ đạc nội thất trẻ em)
 • FIRA 5000: Phòng tắm trong nhà

BIFMA

Hiệp hội các nhà sản xuất đồ nội thất Hoa Kỳ phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn về an toàn và hiệu suất. Ví dụ:

 • ANSI/BIFMA X5.1: Ghế văn phòng
 • ANSI/BIFMA X5.3: Hồ sơ đứng

ANSI/BIFMA X5.4: Phòng chờ và ghế ngồi công cộng

OEKO-TEX Standard 100

Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu và Kiểm nghiệm Hàng dệt may áp dụng cho các sản phẩm dệt may, phụ kiện, nệm,mút xốp, bọc nệm. Các tài liệu về chất độc hại.

Phát thải các Chất hữu Cơ Dễ bay hơi

Có các quy định, tiêu chuẩn và nhiều chương trình tự nguyện khác nhau trên toàn thế giới về điều chỉnh phát thải VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi), có thể áp dụng cho các sản phẩm nội thất. Một số ví dụ:

 • Bộ tiêu chuẩn ISO 16000: Chất lượng khí trong nhà
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 717: Các tấm gỗ phát thải Formaldehyde
 • California CDPH Mục 01350: Phát thải VOC khí trong nhà. Việc tuân thủ theo Tiêu chuẩn CDPH Standard cũng đáp ứng các tiêu chí phát thải khí trong nhà của CHPS (Cộng tác cho các Trường Hiệu suất Cao)
 • Chứng nhận nhãn hiệu Eurofins riêng Comfort Gold cho không khí trong nhà
 • Tiêu chuẩn chất lượng Môi trường Trong nhà LEED
 • Nhãn BIFMA: Tiêu chuẩn đánh giá phát thải VOC và chứng nhận cho đồ đạc và ghế
Địa điểm
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com