Dich vu >> Dich vu Chuyen mon & Quy dinh >> Dao tao, Huan luyen va Thong tin

Đào tạo, Huấn luyện và Thông tin

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Training and Courses

Index:

Đánh giá, Phát triển và Đào tạo

Mỹ phẩm

Kimyasal Alan

Tư liệu

Đào tạo, Huấn luyện và Thông tin

Các khóa đào tạo cần thiết hoặc các khóa học nâng cao và chuyên sâu hơn của Eurofins được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đào tạo của mọi người, từ đó các nhà sản xuất, kỹ sư dự án, nhà thiết kế và quản lý có được những kiến thức về tuân thủ quy chuẩn một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Đào tạo, hội thảo, hội thảo trực tuyến cho người mua hàng hoặc nhà cung cấp

Đào tạo và hội thảo

Huấn luyện và đào tạo đội ngũ phụ trách Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng, hoặc đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc người mua trong một tổ chức tìm nguồn cung ứng về các giải pháp sáng tạo và hiệu quả là cốt lõi mang lại chất lượng thành phẩm.

Eurofins cung cấp nhiều hội thảo và các buổi huấn luyện cho các nhà sản xuất, chủ thương hiệu và quản lý phát triển sản phẩm hoặc bộ phận mua hàng của các công ty bán lẻ với giá cả hợp lý.

Các hội thảo hoặc các buổi huấn luyện được tổ chức tại các địa điểm trung tâm để nhiều người tham gia, tại các cơ sở Eurofins địa phương hoặc phổ biến nhất là tại các văn phòng khách hàng của chúng tôi.

Các tài liệu đào tạo của chúng tôi được xem xét và cải tiến thường xuyên bởi các chuyên gia sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng và tính thực tế của nội dung.

Ngoài các hội thảo cơ bản, Eurofins có thể thiết kế một khóa đào tạo tùy chỉnh để phù hợp nhất với bất kỳ nhu cầu đào tạo nào của khách hàng.

Hội thảo trực tuyến

Để việc đào tạo nhân viên trở nên dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn, Eurofins có thể tổ chức hội thảo trực tuyến.

Hội thảo trực tuyến của chúng tôi nhằm cung cấp trải nghiệm học tập trực tuyến tương tác thông qua các bài thuyết trình kỹ thuật để nhân viên của bạn có thể xem chương trình hội thảo kỹ thuật từ văn phòng hoặc nhà của họ.

Sách trắng (Bạch thư)

Các chuyên gia của Eurofins đang liên tục tạo ra các sách trắng, bản tin kỹ thuật và các tình huống điển hình về sự tuân thủ pháp lý chung và những giải pháp phù hợp nhất trong mỗi ngành.

Địa điểm
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com