Consumer Product Testing >> Dich vu >> Giam dinh & Danh gia

Giám định & Đánh giá

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Eurofins Consumer Product Testing

Mục lục:

Đánh giá Nhà máy và Giám định Sản phẩm

 • Đánh giá Nhà máy
 • Giám định Sản phẩm
  • Giám định Tiền Sản xuất
  • Trong quá trình Sản xuất
  • Giám định ngẫu nhiên mẫu sau cùng/ Giám định trước khi giao hàng
  • Giám định chất hàng
  • Các dịch vụ liên quan hoặc tùy theo yêu cầu khác
 • Giám định Nhà máy

Kiểm tra Lắp đặt và Công nghiệp

 • Hệ thống Điện
 • Máy nâng và Dịch vụ máy nâng
 • Thang máy và Đường dốc cho Người khuyết tật
 • Thiết bị vận chuyển bằng khí nén
 • Các thùng ngầm chứa Khí Propan Hóa lỏng
 • Thiết bị và cụm áp lực
Địa điểm
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com