Consumer Product Testing >> Dich vu >> Kiem nghiem

Kiểm nghiệm

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Eurofins Consumer Product Testing

Mục lục:

 • Kiểm nghiệm hóa chất
  • REACH, các chất độc hại và RoHS
  • Kiểm tra thôi nhiễm và thẩm thấu
  • Kiểm tra Tiếp xúc Thực phẩm
  • Lĩnh vực Hóa học chính
   • Chất gây ô nhiễm
   • Phân tích hóa lý
   • Vi trùng học
   • Nghiên cứu trong ống nghiệm
   • Độc tính sinh thái / Khả năng phân hủy sinh học
   • An toàn trong ống nghiệm
  • Nghiên cứu người tiêu dùng & đánh giá cảm quan
  • Mỹ phẩm

Mỹ phẩm

Địa điểm
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com