Consumer Product Testing >> Ve chung toi >> Chinh sach & Nhan vien

Chính sách & Nhân viên

Lĩnh vực của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Eurofins policies staff

Các chính sách

Tuyên bố chính sách môi trường

Eurofins có uy tín lâu năm về nhận thức, đầu tư và hành động vì môi trường.

Trên hết, chúng tôi tin rằng tính hiệu quả của hành động vì sự bền vững môi trường đòi hỏi một cách tiếp cận mà cách này cũng sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội tích cực cho con người, cộng đồng, nền kinh tế và tương lai của hành tinh.

Những điểm chính và hành động để đạt được điều này:

 • Giảm thiểu chất thải bằng cách đánh giá các hoạt động và đảm bảo rằng các hoạt động đó đạt hiệu quả tốt nhất có thể.
 • Tích cực thúc đẩy và khuyến khích việc tái chế, cả nội bộ và bên ngoài: giữa khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.
 • Thực hiện chương trình đào tạo (được đánh giá định kỳ) cho nhân viên của công ty để duy trì và nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường và tranh thủ sự hỗ trợ của họ trong việc cải thiện hiệu suất của chính họ và của công ty.
 • Thường xuyên thực hiện kiểm tra nội bộ để kiểm tra tính chính xác của sự hiểu biết và thực hiện các chương trình đã đề cập ở trên.
 • Đáp ứng hoặc làm tốt hơn các luật về môi trường của các quốc gia nơi Eurofins PT hoạt động.
 • Nhận trách nhiệm về các ảnh hưởng có hại đến môi trường địa phương và toàn cầu nếu có trong quá trình hoạt động của công ty và cam kết giảm nhẹ, đưa ra các giải pháp hạn chế tác động môi trường và đề ra các mục tiêu cải thiện sắp tới.
 • Thực hiện các chương trình tinh gọn trong các quy trình của công ty để loại bỏ sự lãng phí trong khi vẫn cải thiện hiệu quả.
 • Khuyến khích các bên liên quan, khách hàng và nhà cung cấp của công ty áp dụng các nguyên tắc tương tự.
 • Chủ động cung cấp dịch vụ đánh giá bền vững môi trường, bao gồm các "dịch vụ xanh", qua đó khách hàng có thể tự thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường mà vẫn không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của họ.

Chính sách chất lượng

Hệ thống Quản lý Chất lượng được thiết lập, triển khai và duy trì bởi các bộ phận Đảm bảo Chất lượng tương ứng ở mỗi phòng ban của chúng tôi, với sự giám sát của Quản lý và được áp dụng cho các lĩnh vực dịch vụ và hoạt động tương ứng.

Tất cả các hệ thống, chương trình, quy trình và hướng dẫn đều được đưa đến từng bộ phận cần thiết, nhằm đảm bảo tất cả nhân viên đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Chính sách An toàn và Sức khỏe

Dựa trên thực tế rằng chúng tôi xem con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, do đó, An toàn và Sức khỏe có tầm quan trọng hàng đầu đối với Eurofins PT.

Các tiêu chuẩn SHP của công ty phù hợp với thông lệ quốc tế và công ty đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả luôn được duy trì ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức.

Các điểm  chính và hành động:

 • Mỗi nhân viên của Eurofins PT có trách nhiệm giảm thiểu rủi ro về An toàn và Sức khỏe thông qua việc tuân thủ các quy định và quy trình nội bộ và nghĩa vụ thúc đẩy văn hóa SHP của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Quản lý và giám sát viên chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên tại văn phòng, phòng kiểm nghiệm và các địa điểm làm việc bên ngoài, và chịu trách nhiệm phổ biến thông tin cho các bên liên quan về Quy trình hoạt động (SOP),  Quy tắc Ứng xử và Chính sách về An toàn và Sức khỏe.
 • Mỗi nhân viên chịu trách nhiệm về sức khỏe, an toàn của mình và của những người xung quanh.
 • Hành động an toàn là một phần không thể thiếu trong mỗi nhiệm vụ công ty.

Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm can thiệp - và báo cáo cho bộ phận quản lý - khi nhân viên nhận thấy tình trạng hoặc hành vi không an toàn trong khuôn viên công ty hoặc khi đại diện cho khách hàng làm việc tại công ty nhà cung cấp của họ hoặc trên đường.

 • An toàn ngoài công việc cũng được các nhân viên của Eurofins PT xem là quan trọng.

Ngoài ra, trong phạm vi công ty, chúng tôi:

 • Yêu cầu các nhân viên của công ty tham gia thực hiện cam kết về an toàn và sức khỏe;
 • Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo nội bộ cho nhân viên về chủ đề này;
 • Đánh giá định kỳ các chính sách , hướng dẫn vận hành của công ty và cải thiện hệ thống khi cần thiết;
 • Liên kết chặt chẽ các qui trình và chính sách nội bộ với các chính sách do khách hàng cung cấp để đảm bảo tính thống nhất trong qui trình;
 • Thực hiện kiểm tra nội bộ thường xuyên về việc hiểu và thực hiện chính xác các chương trình đã đề cập ở trên.

Eurofins PT phấn đấu trở thành một công ty đầu ngành bằng cách thực hiện cam kết này trong phạm vi nội bộ và bên ngoài tập đoàn.

health and safety

Nhân viên - Con người là tài sản quí giá nhất của chúng tôi

Chất lượng dịch vụ của công ty phụ thuộc vào các kỹ năng, khả năng, tính linh hoạt và nỗ lực của đội ngũ nhân viên.

Eurofins xem lực lượng lao động của mình là người đóng góp lớn nhất cho khát vọng trở thành công ty hàng đầu trong thị trường kiểm nghiệm.

Đội ngũ nhân viên công ty đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, cụ thể trong Hội đồng điều hành Tập đoàn có năm thành viên với năm quốc tịch khác nhau.

Tuyển dụng, Mức lương và Bình đẳng giới

Công ty tin rằng làm tốt việc lựa chọn, đào tạo, phát triển và quản lý nhân viên, đặc biệt là liên quan đến năng lực và trình độ kỹ năng của họ sẽ mang lại hiệu quả năng suất làm việc cao hơn. Điều này đòi hỏi phải  tuyển dụng và đào tạo chất lượng cao cũng như chính sách lương hấp dẫn để khuyến khích hiệu suất làm việc của cá nhân và tập thể. Trên cơ sở này, mục tiêu của chúng tôi là đối xử bình đẳng giữa nhân viên nam và nữ trong mỗi công ty con trong Tập đoàn.

Chính sách dành cho người khuyết tật

Các công ty thuộc Eurofins ủng hộ việc mang lại cơ hội bình đẳng và sự cân nhắc dành cho người khuyết tật cũng giống như những người khác, cho dù họ đã là nhân viên hay ứng viên của Eurofins. Eurofins xây dựng một môi trường làm việc trong đó sự tiến bộ nghề nghiệp chỉ dựa trên năng lực, hiệu suất và đóng góp của một cá nhân.

Đào tạo

Các chương trình đào tạo của công ty được thiết kế cho phép nhân viên của công ty cập nhật những phát triển mới nhất trong ngành cũng như trong môi trường công nghệ thông tin phát triển với tốc độ cao như hiện nay.

Thỏa thuận Tập thể và Hội đồng Làm việc

Có một số thỏa thuận tập thể trong các công ty con và chi nhánh.

Sự tận tâm và thoải mái trong giao tiếp

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đối tác quan trọng của khách hàng, cung cấp các dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của họ.  Chúng tôi tự hào về khả năng lắng nghe nhu cầu của khách hàng và phát triển các giải pháp phù hợp, chi phí hợp lý và phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ đảm bảo nhu cầu của khách hàng được đáp ứng toàn diện và và kịp thời.

Khách hàng cũng có thể tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia kỹ thuật của công ty để làm rõ  mọi yêu cầu cần thiết.

 • Xử lý Bảo mật

Nhân viên của Eurofins tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng nếu không có sự đồng ý.

Tất cả các kết quả kiểm nghiệm, báo cáo, kiểm tra và bất kỳ thông tin bí mật nào khác sẽ chỉ được chia sẻ với nhân viên Eurofins liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các dự án của khách hàng và những người  được cho phép trong công ty của khách hàng, các thông tin đó sẽ được xử lý một cách nghiêm ngặt và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba hoặc cá nhân nào mà không có sự cho phép trước của khách hàng.

 • Kiểm soát vận hành và sự tuân thủ

Để đảm bảo nhân viên của công ty thực hiện nhiệm vụ của mình theo các giá trị của công ty, các quy trình tinh gọn và kiểm soát chặt chẽ được triển khai trong toàn tổ chức của công ty  trong đó:

 • Quản lý đánh giá hàng tháng tất cả các thủ tục, khiếu nại của khách hàng và hoạt động của công ty.
 • Các hành động khắc phục được thực hiện ngay khi phát hiện ra bất kỳ sự sai sót nào dựa trên các tiêu chuẩn của công ty
 • Các chương trình đào tạo liên tục và thống nhất về kỹ thuật được thực hiện ở khắp mạng lưới các phòng  kiểm nghiệm của công ty.
 • Việc cập nhật kỹ thuật và kiến thức quy định được truyền đạt rộng rãi  thông qua các bản tin và được lưu vào cơ sở dữ liệu,  đảm bảo thông tin được cung cấp thống nhất và có thể truy cập trong toàn tổ chức.
Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com