Eurofins Vietnam >> Vietnam VN >> Media Center

Media Center

Sidebar Image

 

Tiêu đề Nội dung Tài liệu
Phiếu nhận mẫu

Đối với mẫu do khách hàng đưa đến cơ sở kiểm nghiệm của Eurofins (chưa liên hệ trước với các chuyên viên của Eurofins), khách hàng vui lòng ghi thông tin về đơn vị gửi mẫu, về mẫu, chỉ tiêu yêu cầu phân tích và thỏa thuận các phương pháp phân tích vào “Phiếu thu thập thông tin khách hàng – Phiếu thu thập thông tin mẫu"

Hướng dẫn gửi mẫu kiểm nghiệm: tại đây

Phiếu nhận mẫu
Video

Cùng theo dõi các hoạt động nổi bật của Eurofins:

1. Lễ khai trương phòng thí nghiệm công ty Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

2. Giới thiệu về Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

3. Company trip 2018

 

1. Lễ khai trương phòng thí nghiệm công ty Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

2. Giới thiệu về Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

3. Company trip 2018

Infographics & Flyers

Những Infographics và Flyers sáng tạo về các nền mẫu kiểm nghiệm của chúng tôi. Infographics & Flyers