Eurofins Vietnam >> Vietnam VN >> Trung tâm kiểm nghiệm và công bố sản phẩm, thực phẩm, bảng giá kiểm nghiệm

Trung tâm kiểm nghiệm và công bố sản phẩm, thực phẩm, bảng giá kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu? Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm, công bố sản phẩm, quan trắc môi trường và giám định

Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) (28) 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com