Về Eurofins VN >> Năng lực phòng kiểm nghiệm >> Năng lực phòng Môi Trường

Năng lực phòng Môi Trường

Sidebar Image

I.      Chức năng - nhiệm vụ: 

Phòng Quan trắc Môi trường – Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được thành lập với chức năng – nhiệm vụ sau:

  • Thực hiện dịch vụ quan trắc, đo đạc đánh giá chất lượng
  • Thực hiện dịch vụ lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng

III.      Trang thiết bị:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, phòng Quan trắc Môi trường không ngừng đầu tư máy móc thiết bị quan trắc lấy mẫu môi trường. Bên cạnh đó, phòng Quan trắc môi trường không ngừng cải tiến, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các máy móc thiết bị hiện có để đảm bảo tất cả trang thiết bị của phòng luôn trong tình trạng hoạt động tốt và chính xác. Trang thiết bị hiện có của phòng như sau:

TT Danh mục thiết bị Số lượng Mục đích sử dụng
 1 Máy đo khí thải TESTO 350 XL 3 bộ Đo đạc tại chỗ các thông số ô nhiễm môi trường đối với nguồn thải từ quá trình đốt, cháy. Đo đạc các dạng NOx, CO, SO2, H2S. Có khả năng đo nhiệt độ nguồn thải lên đến 12000C, đo tốc độ gió và lưu lượng nguồn thải.
2 Máy lấy mẫu khí DESAGA  1 bộ Lấy mẫu không khí theo chế độ cài đặt thời gian. Có khả năng lưu trữ và theo dõi số liệu lấy mẫu.
 3 Máy lấy mẫu khí SIBATA 2 cái Lấy mẫu không khí theo chế độ cài đặt thời gian hoặc vận hành tay với lưu lượng từ 0,5 – 3 L/phút. Sử dụng pin đáp ứng các yêu cầu lấy mẫu cơ động.
Bơm hút khí lưu lượng nhỏ (từ 0,5 – 3 L/phút) 10 cái Lấy mẫu không khí xung quanh với chức năng điều chỉnh cột lưu lượng và có Timer cài đặt thời gian lấy mẫu.
Bơm hút khí lưu lượng lớn (từ 5 – 20 L/phút) 3 cái Lấy mẫu bụi nguồn thải với chức năng điều chỉnh cột lưu lượng và có Timer cài đặt thời gian lấy mẫu.
Máy lấy mẫu bụi SIBATA 3 bộ Lấy mẫu bụi lơ lửng trong không khí theo chế độ cài đặt thời gian hoặc vận hành tay với lưu lượng lớn (tối đa 750 L/phút).
Máy đo ồn Testo 2 cái Đo đạc đánh giá mức độ ồn theo thời gian, đo mức độ ồn tức thời.
Máy đo tiếng ồn nhãn hiệu khác: Metrosonics, Quest, Tenmars 3 cái  
 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng hiệu Lutron  3 cái  Kiểm soát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. Có khả năng đo ánh sáng trong khu vực làm việc. 
10  Máy đo nhiệt độ, độ ẩm hiệu Testo   2 cái
11   Máy định vị GPS Garmin  2 cái  Xác định tọa độ vị trí lấy mẫu, đánh dấu điểm đo đạc để phục vụ cho các lần quan trắc tiếp theo.
12 Máy đo pH cầm tay 1 bộ Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ và pH của nước mặt (hoặc nước thải) tại vị trí và thời điểm lấy mẫu.
13 Máy đo DO cầm tay 1 bộ Sử dụng để kiểm tra nồng độ DO của nước mặt tại vị trí và thời điểm lấy mẫu.
14 Máy đo độ dẫn điện 1 bộ Sử dụng để kiểm tra độ dẫn điện, TDS của nước mặt tại vị trí và thời điểm lấy mẫu.
15   Thiết bị lấy mẫu nước phân tầng, lấy mẫu theo độ sâu.  2 bộ  Đảm bảo lấy mẫu nước theo đúng độ sâu yêu cầu.
16 Thiết bị lấy mẫu thủy sinh, lấy mẫu trầm tích đáy. 2 bộ Thu mẫu thủy sinh, động vật nổi, thực vật nổi, động vật đáy, trầm tích đáy.

Ngoài ra, chúng tôi còn có các phương tiện vận chuyển, phương tiện lưu trữ để phục vụ cho công tác lấy mẫu, lưu mẫu đúng theo qui định. 

IV.      Năng lực dịch vụ:

  • Quan trắc và lấy mẫu phục vụ việc phân tích & đánh giá chất lượng nước mặt – nước thải, đất mặt, bùn thải, trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài các phương pháp đo nhanh tại hiện trường, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về PTN để phân tích đánh giá chất lượng, các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá phân tích. Các chỉ tiêu quan trắc không khí được VILAS công nhận gồm: Bụi, Benzen, Toluen, Xylen.
  • Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERTS 020 và quyết định số 512/QĐ-BTNMT
  • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về PTN phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm. 
  • Thực hiện lấy mẫu thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, Công ty, nhà máy có yêu cầu, ... xem thêm về dịch vụ quan trắc môi trường của chúng tôi: xem thêm...

V.      Ảnh hoạt động:

 

Sử dụng máy SIBATA đê do chất lượng môi trường

 Sử dụng máy đo nhanh để đo chất lượng nước

Với năng lực thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm của tập đoàn Eurofins hoạt động trên 47 quốc gia, cùng các lợi thế địa phương và các chứng chỉ công nhận đạt được, Eurofins Sắc Ký Hải Đăng cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ quan trắc, lấy mẫu môi trường tốt nhất, với mức chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng. Kết quả của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận bởi các cơ quan quản lý, đảm bảo phục vụ nhu cầu của quý khách hàng.