Eurofins Vietnam >> Vietnam VN >> Consumer Product Testing

Kiểm nghiệm Sản phẩm Gia dụng Eurofins

Chất lượng và sự hợp chuẩn của sản phẩm - Vấn đề của bạn, cam kết của chúng tôi

Các sản phẩm

Eurofins cung cấp các dịch vụ bảo đảm và kiểm soát chất lượng có tiêu chuẩn cao, chẳng hạn như kiểm nghiệm, cấp chứng chỉ, kiểm tra, đánh giá, các dịch vụ về kỹ thuật và quy định pháp lý, cho

 • các nhà sản xuất
 • các nhà giữ bản quyền
 • các nhà phân phối và các công ty thương mại
 • các hiệp hội mua hàng, các hiệp hội người tiêu dùng,
 • và các nhà bán lẻ

Tập trung vào khu vực, mấu chốt để thành công ở các thị trường toàn cầu

Các trung tâm có năng lực của Eurofins ở nhiều nước cung cấp các năng lực tại chỗ trong các lĩnh vực cụ thể đến với mạng lưới phòng lab quốc tế, đóng góp vào "bản chào toàn cầu" của chúng tôi.

Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi có thể tạo ra mối quan hệ đối tác gần gũi với khách hàng, mang đến dịch vụ liền mạch, cá nhân hóa và một cửa.

Rộng khắp toàn cầu

Các lĩnh vực chuyên môn

 • May mặc, phụkiện, da giày, vảivócgiadụng

 • Ô tô & Hàngkhông

 • Xâydựng & Tòanhà

 • Mỹphẩm

 • Trang trí & Theo mùa

 • Bộtgiặt & Cácthiếtbịchodượcsỹ

 • Điệntửsố, Phươngtiện, Phầnmềm

 • Sảnphẩmtựlàm, Làmđẹpnhàcửa, Làmvườn, Xe ô tô

 • E&E (Điện & Điệntử)

 • Nộithất

 • Nộitrợ, Đồchứathứcăn, Vậtnuôi

 • Máymọc, Thiếtbị, Nhàmáy

 • Thiếtbị & Máymóc y tế
 • Cácdịchvụkhác (bấtkỳloạihìnhsảnphẩmgì)

 • Baogói (thôngthườngvàtiếpxúcvớithựcphẩm)

 • Thiếtbịbảohộcánhân

 • Sảnphẩm & Phụtùngnănglượngtáichế

 • Thểthao, Ngoàitrời, Nghỉdưỡng

Hỗ trợ quốc tế

Phạm vi dịch vụ

 • Đánhgiá

 • ATEX

 • Lâmsàng

 • Chứngchỉ

 • Tưvấn

 • Kỹthuậtsố, Phươngtiện, Phầnmềm, Hệthống TV kỹthuậtsố

 • IT & Viễnthông

 • Nhàthông minh, Audio/Video, Tựđộnghóavănphòng

 • Cácdịchvụvềghichéptàiliệuhóa

 • Độcsinhthái, Thốirữa do vi khuẩn

 • Khíthải (VOC)

 • Nuôicấy

 • Thựchiệntrêncơthểsống

 • Kiểmtra

 • Khítượng

 • Vi sinh

 • Hiệuquả

 • Bềnvững, Hợpchuẩn

 • Kiểmnghiệm

 • Đàotạo

 

Liên Hệ

Liên hệ Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để được tư vấn, báo giá:

Phone: (+84) 28 7107 7879

Email: VN_CS@eurofins.com

Lĩnh vực của bạn, sự tập trung của chúng tôi
Liên lạc với chúng tôi
Nền tảng quốc tế

Các văn phòng vệ tinh

Phòng ban chuyên môn:

 • Các nhà thầu toàn cầu
 • Các chương trình QA/QC cá thể hóa
  • Cácnhàbánlẻ

  • Cácnhàsảnxuất

  • Cácnhàgiữbảnquyền

  • Cácđốitác

 • Quyđịnhpháplýquốctế

 • Đặthàngtrêntoàncầu

Chất lượng là khái niệm tối quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực hay chuyên môn nào.

Vì sự toàn cầu hóa đang tiếp diễn và thế giới trở nên nhỏ hơn, việc làm cho người tiêu dùng có thể chọn được các sản phẩm tốt nhất trên toàn cầu, sự tồn tại của nhiều công ty tùy thuộc vào khả năng của họ trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng.

Eurofins có thể giúp bạn một cách xuyên suốt, đo lường và lập kế hoạch thực hiện chính xác các chương trình QA+QC, bằng cách tác động một cách đồng thuận với các nhà cung cấp và các sản phẩm, trong khi cung cấp một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng làm tăng khả năng thành công của bạn.