Vietnam VN >> Tin tức >> Tin Eurofins SKHD

Tin Eurofins SKHD

Sidebar Image
Ngày Tin tức
1-Thg1-2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG PHÙ HỢP THEO ISO/IEC 17025:2017
Ngày 10 tháng 1 năm 2019 văn phòng công nhận chất lượng đã quyết định công nhận phòng thi...
17-Thg12-2018 CÁC CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM CỦA EUROFINS ĐÃ PHỦ SÓNG KHẮP THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm Eurofins đã có mặt tại hơn 45 quốc gia, với hơn 650 phòng thí nghiệm...
15-Thg11-2018 VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG - GIA HẠN HIỆU LỰC CÔNG NHẬN VILAS 238
Ngày 31/10/2018, Bộ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Công nhận Chất lượng, ban hành văn bản Số 1123/VPC...
25-Thg10-2018 EUROFINS VÀ CỘNG ĐỒNG HỒ TIÊU QUỐC TẾ
Eurofins và Cộng đồng Hồ tiêu Quốc Tế - IPC đã ký kết biên bản thiết lập quan hệ hợp tác chính thức ...
17-Thg9-2018 CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cục Chăn nuôi vừa ra quyết định số: 329/QĐ-CN-TĂCN, chỉ đị...
17-Thg9-2018 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018
Ngày 14 tháng 09 vừa qua, với cương vị là đơn vị hỗ trợ phổ biến một số vấn đề liên quan đến kiểm ng...
7-Thg9-2018 Chi phí kiểm nghiệm thực phẩm và các chỉ tiêu kiểm nghiệm
Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xin cung cấp một số thông tin về lĩnh vực kiểm nghiệm, bao gồm: kiểm nghiệm...
4-Thg9-2018 KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Bộ Công Thương vừa ra quyết định số: 3070/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục v...
17-Thg7-2018 CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ LĨNH VỰC PHÂN BÓN
Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật vừa ra quyết định số 1745/QĐ-BVTV-KH về v...
1-Thg9-2017 EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi thường xuyên hệ thống chất lượng môi trường , các yếu tố ...
<< < 1 2 3 > >>