Eurofins Vietnam >> Vietnam VN >> Về Eurofins VN

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng - be your trust!

Sidebar Image

ESKHD công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm

Eurofins Scientific là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực phẩm, môi trường và dược phẩm. Ra đời năm 1987 chỉ với 4 thành viên, đến nay tập đoàn Eurofins đã có hơn 400 phòng thí nghiệm, hoạt động trên 44 quốc gia, quy tụ hơn 38.000 chuyên gia, kỹ thuật viên cao cấp.

Tháng 5/2015, Eurofins Scientific chính thức hợp tác cùng công ty CP Dịch vụ Khoa học Công Nghệ Sắc Ký Hải Đăng thành lập công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng kết hợp những lợi thế vượt trội của cả hai công ty.