Vietnam VN >> Về Eurofins VN >> Các chứng chỉ công nhận

Các chứng chỉ công nhận

Sidebar Image

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tự hào là đơn vị hàng đầu về kiểm nghiệm thực phẩm và giám định hàng hóa. Chúng tôi được nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền chỉ định, công nhận trong nhiều lĩnh vực: kiểm nghiệm thực phẩm, nông sản, đồ uống, phân bón, môi trường ..., điều này tạo nên uy tín và thương hiệu của chúng tôi. Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đã đạt được các chứng chỉ, công nhận sau đây:

CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận hoạt động thử nghiệm đối với các lĩnh vực sau: Kiểm nghiệm Hóa học và Sinh học với số đăng ký là 61/TN-TĐC theo quyết định số 2038/TĐC – HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ; và được mở rộng danh mục các sản phẩm, hàng hóa đăng ký hoạt động thử nghiệm lần thứ hai theo quyết định số  2828/TĐC – HCHQ, lần thứ ba theo quyết định số 161/TĐC – HCHQ, và lần thứ 4 theo quyết định số 1784/TĐC – HCHQ 

Bộ Khoa học và Công nghệ - Văn phòng công nhận chất lượng đã công bố văn bản số: 33.2019/ QĐ – VPCNCL, công nhận phòng thí nghiệm của công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Quận 9, tp.HCM, phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với các phép thử kèm theo quyết định này.

Phòng thí nghiệm chi nhánh Cần Thơ được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với các phép thử kèm theo tại phụ lục số 189.2019/QĐ-VPCNCL.

CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng là tổ chức công nhận giám định phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012, VIAS 047 theo quyết định số 529.2016/QĐ-VPCNCL, và quyết định số 2675/TĐC-HCHQ về đăng ký hoạt động giám định,quyết định 29.2018/QĐ-VPCNCL về mở rộng phạm vi công nhận Tổ chức giám định.

CHỨNG NHẬN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERTS 020 và quyết định số 512/QĐ-BTNMT

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Eurofins Sắc ký Hải Đăng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là:

  • Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phân tích xác định hàm lượng Auramine O trong thức ăn chăn nuôi theo công văn số 418/QĐ-CN-TĂCN
  • Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực phân bón, theo quyết định số 1754/QĐ-BVTV-KH
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi ra quyết định số: 329/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện thử nghiệm thức ăn chăn nuôi phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật do Bộ NN&PTNT ban hành. Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Eurofins SKHD tại đây
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật ra quyết định số 150/QĐ-BVTV-KH về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm. Quyết định bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Eurofins SKHD. Danh mục các phép thử được chỉ định mở rộng chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ra quyết định số 68/QĐ-QLCL về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, danh mục phép thử được chỉ định kèm theo quyết định này.

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

Bộ Y tế, cục an toàn thực phẩm chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 265/QĐ-ATTP.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kết quả xét nghiệm thực phẩm của Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng theo quyết định số 4725/ SYT-TTra

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công Thương chỉ định Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ theo quyết định 1551/QĐ-BCT về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ, danh mục các phép thử được duy trì phù hợp theo quyết định số 148.2017/QĐ-VPCNCL  (danh mục phép thử và phương pháp thử của lĩnh vực này ở vị trí thứ tự 149 đến 165 trong quyết định trên).

Bộ Công Thương chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quyết định số 3070/QĐ-BCT, danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo, áp dụng cho các lĩnh vực: Vi Sinh, Hóa; trên nhiều nền mẫu phục vụ không chỉ cho các ngành hàng xuất nhập khẩu.

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tự hào là phòng thí nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm và giám định nông sản, thủy hải sản và các sản phẩm khác. Là một trong số ít phòng thử nghiệm đạt được những chứng nhận quốc tế và chỉ định của các bộ ngành Việt Nam, cùng các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đội ngũ kỹ sư phân tích được đào tạo bài bản và mức chi phí phù hợp. Kết quả kiểm nghiệm của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được sự công nhận rộng rãi trong và ngoài nước. Hoàn toàn phù hợp để công bố hay phục vụ công việc kinh doanh khác của khách hàng như: để xuất khẩu, nhập khẩu,…

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.