Vietnam VN >> Về Eurofins VN >> Các chứng chỉ công nhận

Các chứng chỉ công nhận

Sidebar Image

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tự hào là đơn vị hàng đầu về kiểm nghiệm thực phẩm và giám định hàng hóa. Chúng tôi được nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền chỉ định, công nhận trong nhiều lĩnh vực: kiểm nghiệm thực phẩm, nông sản, đồ uống, phân bón, môi trường ..., điều này tạo nên uy tín và thương hiệu của chúng tôi. Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đã đạt được các chứng chỉ, công nhận sau đây:

CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận hoạt động thử nghiệm đối với các lĩnh vực sau: Kiểm nghiệm Hóa học và Sinh học với số đăng ký là 61/TN-TĐC theo quyết định số 2038/TĐC – HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ; và được mở rộng danh mục các sản phẩm, hàng hóa đăng ký hoạt động thử nghiệm lần thứ hai theo quyết định số  2828/TĐC – HCHQ, lần thứ ba theo quyết định số 161/TĐC – HCHQ, và lần thứ 4 theo quyết định số 1784/TĐC – HCHQ 

Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đạt các chuẩn mực theo ISO/IEC 17025:2005, VILAS 238 với các danh mục các phép thử theo quyết định số 148.2017/QĐ-VPCNCL và quyết định mở rộng số 163.2018/QĐ-VPCNCL. (Ngày 31/10/2018, Bộ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Công nhận Chất lượng, ban hành văn bản Số 1123/VPCNCL về việc gia hạn hiệu lực công nhận VILAS 238 đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2019. Thông tin chi tiết: tại đây)

CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng là tổ chức công nhận giám định phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012, VIAS 047 theo quyết định số 529.2016/QĐ-VPCNCL, và quyết định số 2675/TĐC-HCHQ về đăng ký hoạt động giám định,quyết định 29.2018/QĐ-VPCNCL về mở rộng phạm vi công nhận Tổ chức giám định.

CHỨNG NHẬN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERTS 020 và quyết định số 512/QĐ-BTNMT

Sở Tài Nguyên Môi Trường TP HCM phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng số 6305/CCBVMT-KSON

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Eurofins Sắc ký Hải Đăng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là:

  • Phòng kiểm nghiệm phân bón hữu cơ theo quyết định số 414/ QĐ-TT-QLCL-PBHC kèm phụ lục danh mục phép thử
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Cục QLCL Nông Lâm Sản và Thủy Sản chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 509/QĐ-QLCL, Tiếng Anh
  • Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phân tích xác định hàm lượng Auramine O trong thức ăn chăn nuôi theo công văn số 418/QĐ-CN-TĂCN
  • Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực phân bón, theo quyết định số 1754/QĐ-BVTV-KH
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi ra quyết định số: 329/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện thử nghiệm thức ăn chăn nuôi phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật do Bộ NN&PTNT ban hành. Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Eurofins SKHD tại đây.

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

Bộ Y tế, cục an toàn thực phẩm chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 265/QĐ-ATTP, và quyết định 433/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kết quả xét nghiệm thực phẩm của Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng theo quyết định số 4725/ SYT-TTra

CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công Thương chỉ định Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ theo quyết định 1551/QĐ-BCT về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ, danh mục các phép thử được duy trì phù hợp theo quyết định số 148.2017/QĐ-VPCNCL  (danh mục phép thử và phương pháp thử của lĩnh vực này ở vị trí thứ tự 149 đến 165 trong quyết định trên).

Bộ Công Thương chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quyết định số 3070/QĐ-BCT, danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo, áp dụng cho các lĩnh vực: Vi Sinh, Hóa; trên nhiều nền mẫu phục vụ không chỉ cho các ngành hàng xuất nhập khẩu.

-----

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tự hào là phòng thí nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm. Là một trong số ít phòng thử nghiệm đạt được những chứng nhận quốc tế và chỉ định của các bộ ngành Việt Nam, cùng các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đội ngũ kỹ sư phân tích được đào tạo bài bản và mức chi phí phù hợp. Kết quả kiểm nghiệm của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được sự công nhận rộng rãi trong và ngoài nước. Hoàn toàn phù hợp để công bố hay phục vụ công việc kinh doanh khác của khách hàng như: để xuất khẩu, nhập khẩu,…

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.