Về Eurofins VN >> Năng lực phòng kiểm nghiệm >> Năng lực phòng Quang Phổ

Năng lực phòng Quang phổ

Sidebar Image

A. Năng lực kỹ thuật

Là thành viên của Tập đoàn Eurofins Scientific, Phòng Quang phổ của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng luôn được trang bị máy móc, thiết bị tối tân, hoàn chỉnh và đồng bộ: 

 • Máy quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS
 • Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
 • Máy ICP-MS
 • Bộ phá mẫu Kjeldahl
 • Máy cất đạm
 • Máy cất đạm tự động
 • Máy chiết xơ
 • Máy đo chỉ số khúc xạ, độ Brix
 • Máy phân cực kế Atago
 • Tủ sấy
 • Tủ sấy chân không
 • Tủ ấm
 • Máy karlfischer
 • Máy chiết béo
 • Các thiết bị chuyên dụng phân tích nước và nước thải: tủ BOD, bếp COD, máy đo pH, thiết bị đo độ dẫn, thiết bị phân tích Cl2, thiết bị phân tích thôi nhiễm kim loại trong chất thải nguy hại,...

Và các dụng cụ, thiết bị phục vụ trong phân tích như: cân điện tử, cân phân tích, máy khuấy từ, tủ mát…

B. Năng lực phân tích, kiểm nghiệm

1.      Phân tích thực phẩm, sữa, thực phẩm chức năng

 • Các chỉ tiêu dinh dưỡng: đạm, béo, tinh bột, đường, carbohydrate, ẩm, xơ, xơ hòa tan, xơ dinh dưỡng, muối ăn,
 • Phân tích các chỉ số trong dầu mỡ: chỉ số acid, chỉ số peroxyt, chỉ số iod, chỉ số xà phòng, hàm lượng xà phòng…..
 • Phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong thịt và sản phẩm thịt: phản ứng Kreiss, nitrit, nitrat, hàn the, pH…..
 • Phân tích hàm lượng khoáng, nguyên tố vi lượng: Fe, Zn, Ca, Mg, Na, K, Mo, Cu, ...
 • Phân tích hàm lượng các kim loại nặng độc hại: Pb, Cd, As, Hg, Sn, Sb...xem thêm
 • Phụ gia, chất bảo quản trong thực phẩm: phân tích HCHO, SO2, ...
 • Thành lập bảng thành phần dinh dưỡng của thực phẩm (Nutrition facts).

 2.      Phân tích các mẫu phụ gia, vật dụng chứa đựng thực phẩm, đóng gói, bao bì

 • Phân tích hàm lượng các chất chính, các thành phần theo các QCVN quy định
 • Dư lượng chất có thể gây độc hại: các kim loại nặng As, Hg, Pb, Cd…..

3.         Các mẫu quan trắc môi trường: nước, không khí, đất, bùn, chất thải nguy hại

 • Phân tích đầy đủ các chỉ tiêu trong nước uống, nước sinh hoạt theo các quy chuẩn (QCVN 01:2009/BYT, QCVN 02:2009/BYT, QCVN 6-1:2010/BYT)
 • Phân tích và đánh giá chất lượng nước - nước thải theo các QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 08:2008/BTNMT như :
 • Các chỉ tiêu cơ bản: pH, COD, BOD, TSS, TDS, N, P, độ màu, Cl2, chất hoạt động bề mặt, dầu tổng, dầu mỡ khoáng....
 • Các Anion và Cation: NH4+, Cr6+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, PO43-, NO2-, NO3-, SO42-, Cl-, CN-...
 • Các kim loại nặng: As, Hg, Cd, Pb, Cr, Zn, Mn, Ni, Cu, Ag, Co, Se, Sn, Fe ...
 • Phân tích và đánh giá chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT, QCVN 50:2013/BTNMT: CN-, pH, dầu tổng, As, Hg, Cd, Pb, Cr6+, Ba, Ag…
 • Phân tích các chỉ tiêu trong đất: N, P, K, As, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cr.
 • Các chất ô nhiễm trong không khí: bụi, tiếng ồn, CO, SO2, O3, O2, CO2, NOx, NO, NO2, H2S, CxHy, ...
 • Các chất độc hại trong không khí: NH3, AsH3, hơi Hg, HCN, các axit, ...

Với năng lực kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm được đào tạo bài bản, hệ thống phòng thí nghiệm của tập đoàn Eurofins hoạt động trên 47 quốc gia, cùng các lợi thế địa phương và các chứng chỉ công nhận đạt được, Eurofins Sắc Ký Hải Đăng cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ kiểm nghiệm tốt nhất, với mức chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng. Kết quả kiểm nghiệm của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước, đảm bảo yêu cầu công bố, sản xuất cũng như nhu cầu xuất nhập khẩu của mọi khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người.