Dịch vụ >> Kiểm nghiệm thực phẩm >> Đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG MÁY TIỆT TRÙNG TẠI EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

Sidebar Image
 1. Tìm hiểu về quy trình đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng

Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ (ASTA) đã và đang phát triển một số chính sách nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp gia vị có thể đánh giá, xác nhận các kỹ thuật khử vi khuẩn của hệ thống máy tiệt trùng.

Theo đó, đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng là một biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chất lượng hoặc ngăn chặn nguy cơ xảy ra sai sót, thiếu an toàn đối với hệ thống máy móc. Phương pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống máu tiệt trùng có an toàn hay không thường được tích hợp vào sản phẩm thông qua các biện pháp kiểm soát trong quy trình sản xuất nhằm tối đa hóa khả năng của sản phẩm kể từ công đoạn đầu vào đến khi hoàn thành nhằm đáp ứng mong đợi của cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Về nguyên lý hoạt động: Quy trình đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng phải tập trung vào các điểm kiểm soát giới hạn được sử dụng để cung cấp mức giảm thiểu vi khuẩn Salmonella theo số liệu mong muốn hoặc làm giảm mức sản sinh các nhóm sinh vật đích khác.

 1. Mục đính khi tiến hành đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng

Có 3 mục đính chính của việc đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng, đó là:

 • Thứ nhất, đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng để xây dựng vô trùng thành một sản phẩm.
 • Thứ hai, đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng để chứng minh mức độ xác suất tối đa mà các phương pháp khử trùng đã thiết lập tính vô trùng cho tất cả các lô đơn vị.
 • Thứ ba, đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng để đảm bảo chắc chắn hơn về kết quả xét nghiệm vô trùng sản phẩm.
 1. Hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng theo tiêu chuẩn FDA

Toàn bộ quy trình đánh giá hiệu quả của hệ thống mấy tiệt trùng sẽ được thực hiện dựa vào quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO / IEC 17020, ISO / IEC 17025. Theo đó, toàn bộ quy trình thực hiện sẽ được thực hiện bởi một bên thứ ba để có thể đảm bảo sự độc lập hoàn toàn từ nhà sản xuất đến người dùng.

Thiết bị cần có để tiến hành đánh giá hiệu quả của hệ thống mấy tiệt trùng bao gồm:

 • Đơn vị cung cấp vô trùng trung ương
 • Nồi hấp và tiệt trùng
 • Thiết bị tiệt trùng vừa và nhỏ
 • Máy có chu kỳ nhiệt độ đạt yêu cầu.

Quy trình đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng được thực hiện tối thiểu 1 năm/ lần hoặc thực hiện ngay sau khi có thay đổi lớn trên thiết bị hoặc giao thức khử trùng.

 1. Dịch vụ đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng tại Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng là thành viên của Tập đoàn Eurofins. Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là một phòng thí nghiệm có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và thử nghiệm vi sinh. Với năng lực quốc tế và lợi thế địa phương. Eurofins Sắc Ký Hải Đăng cung cấp một loạt các thử nghiệm vi sinh, sinh học, hóa học và độc tính để kiểm tra sản phẩm cho các quy trình tái xử lý dựa ​​theo yêu cầu hướng dẫn của ASTA để xác nhận các quy trình làm sạch thủ công và tự động để đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng.

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đã có hơn 5 năm kinh nghiệm đối với dịch vụ đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng hơi nước tại Việt Nam, Indonesia, Philippines và Campuchia.

Các dịch vụ đánh giá hiệu quả của hệ thống máy tiệt trùng hơi nước tại Eurofins Sắc Ký Hải Đăng:

 • Đánh giá hiệu quả của quy trình làm sạch, khử trùng và khử trùng bằng hơi nước.
 • Xác định các điểm quan trọng trên các công cụ sản xuất và các nguy cơ tiềm ẩn đối với các thiết bị hệ thống.
 • Tối ưu hóa hướng dẫn sử dụng của bạn.
 • Hoàn thành hồ sơ quy định và báo cáo xác nhận kết quả đánh giá.
 • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, ô nhiễm chéo và ô nhiễm sau khi xử lý trong quá trình xử lý và lưu trữ.